Do darmowej dostawy: 199,00 zł
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Trochę na Ścianę - trochenasciane.pl

§1

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.trochenasciane.pl [dalej jako „Sklep”]  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 
1.2. Właścicielem Sklepu jest: WRW PRODUCTIONS Paweł Wyrwa z siedzibą w Warszawie (00-201), przy ul. gen. Władysława Andersa 20/38, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5783008261 REGON: 364506230, dalej zwany„Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: sklep@trochenasciane.pl tel.: +48 728 452 384.
 
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 
 
1.4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 
1.5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 
1.6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 
1.7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

 

§2

Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,
b) emailem na adres email, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 
2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 
2.3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 
2.4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 
2.5. Klient korzystając z promocji w sklepie nie może korzystać już z kodów rabatowych, jakie posiada. Jeśli klient wpisze kod rabatowy do produktów znajdujących się w promocji i system podliczy mu zniżkę jest ona sprzeczna z regulaminem i w takim przypadku cena, którą klient będzie musiał zapłacić to cena produktu minus procent promocyjny, zależny od konkretnej promocji. Produkty promocyjne nie mogą być łączone w żaden sposób z kodami rabatowymi, chyba że sklep postanowi inaczej, w przypadku konkretnej promocji. 
 
2.6. Promocje procentowe na zakup pojedynczego zakupu nie łączą się z promocją procentową na zakupy kwotowe, co oznacza, że jeśli kupujemy za kwotę x, na którą przysługuje rabat x% to nie łączy się to z promocją pojedynczego produktu na x%, chyba że sklep postanowi inaczej, w przypadku konkretnej promocji

 

§3

Płatności

3.1 Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące metody płatności: 
- przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu - NR RACHUNKU 72 1050 1025 1000 0092 2696 4519
- płatność elektroniczna i kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro) za pośrednictwem serwisu Shoper. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A.
- płatność za pobraniem
 
3.1.1 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego,
 
3.2 Termin płatności:
 
3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest, 
do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 
3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
 
3.3 Szczegóły dotyczące płatności znajdą Państwo w zakładce Formy Płatności.

 

§4

Wysyłka towaru

4.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, InPostu lub firmy kurierskiej DHL).
4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
4.3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, InPostu lub firmy kurierskiej DHL).
4.4. Towar wysyłamy w terminie określonym na stronie produktu od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie, lub w przypadku wysyłki za pobraniem od momentu złożenia zamówienia.

 

§5

Reklamacje

5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura).
5.2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
5.3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
5.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5.5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
6.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6.3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
6.4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
6.5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę wraz z kosztami wysyłki DO klienta. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6.6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
6.7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.   

 

§7 

Ochrona prywatności

 
7.1. Klienci sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach realizacji zamówienia oraz działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych przez właściciela sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących.  
7.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. 

 

§8

Własność intelektualna

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

 

§9

Informacja o elekroodpadach 

9.1 Prezentowane przez firmę WRW Productions na stronie internetowej lub do sprzedaży w innych systemach sprzedaży - produkty elektryczne i elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2015r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym posiadają informację o zakazie umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami (art. 13 § 1), a także oznakowane symbolem selektywnego zbierania odpadów. (zał. nr 2 w/w ustawy)

9.2 Informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do firmy zajmującej się zbiórką elektroodpadów ,bądź przeznaczonych do tego kontenerów.
Aktualne informacje o podmiotach zbierających i przetwarzających odpady znajdują się na stronie www.gios.gov.pl

9.3 Jednostkowa cena sprzętu znajdującego się w naszym sklepie, a jednocześnie wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
9.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl